این پروژه با شروع از كتابخانه اينترنتي استان اردبيل و با عقد قرارداد بین مدیریت کتابخانه های عمومی استان اردبیل شروع و سپس با اشاعه به کلیه کتابخانه های استان گیلان و سپس استان خراسان شمالی و شهر اسفراین و سپس بوشهر در فاز بعدی به انجام رسید که در مجموع، اطلاعات حدود 2 میلیون نسخه کتاب در آن بارگزاری گردید.

قابلیت های ذیل در این پرتال تعبیه شده است:

  • استعدادیابی جوانان و نوجوانان
  • تولید محتوا بر اساس مفاهیم Web 2
  • راه اندازی امانت بین کتابخانه ای
  • ارسال و دریافت کتاب دم درب منزل و محل کار
  • اشتغالزایی در حوزه فرهنگی، کتابخوانی و مرتبط با آن
  • تولید سیستم رایگان موتور جستجوی کتاب مخصوص کتابخانه های عمومی
  • تولید سیستم کتابیار برای استفاده در مخازن کتابخانه های عمومی کشور
  • و...