سايت بانک اطلاعات جامع استان اردبيل مرکز تجمع نويسندگان، نخبگان، ورزشکاران و پژوهشگران استان اردبيل مي باشد و يک شبکه اجتماعي علمي مي باشد. اعضاء مي توانند اطلاعات خود از جمله بيوگرافي، عکس، احکام قهرماني، لوح تقدير و ساير اطلاعات مربوط به رزومه خودشان را در اين سايت به اطلاع عموم برسانند.

لینک ورود به سايت بانک جامع اطلاعات استان اردبيل