قابلیت هایی که در اثر استفاده از سیستم هوشمند مدیریت ارتباط با مشتریان نصیب شما خواهد شد به شرح ذیل می باشد:

 •  صرفه جویی در زمان
 •  سازماندهی
 •  ارتباط برقرار کردن
 •  ایجاد سریع تر سرنخ فروش
 •  برقراری نظم
 •  مدیریت فروش 
 •  مدیریت خدمات
 •  برنامه ریزی امور فروش
 • همچنین قابلیت های این نرم افزار هوشمند به شرح ذیل می تواند باشد:
 •  تعریف مشتریان حقیقی و حقوقی
 •  تعریف فرایند کاری (Workflow) 
 •  پیگیری فروش و خدمات پس از فروش
 •  تعریف کارمندان فروش و محاسبه ی پورسانت جهت فروش های صورت گرفته 
 •  تعریف رقیبان بهمراه قیمت کالاهای ایشان
 •  اعتبارسنجی مشتریان 
 •  بازاریابی و تعیین بازار هدف  (Target Marketing) و (Mass Marketing)
 •  زمانبندی برای تماس با مشتری
 •  نمایش آخرین وضعیت مشتری در حین تماس مشتری 
 •  ثبت گزارش روزانه 
 •  ثبت درخواست (سفارش) مشتری 
 •   ثبت پیش فاکتور برای مشتری
 •  ثبت قرارداد برای مشتری 
 •  گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه  تماس ها
 •  عملکرد پرسنل در رابطه با یک مشتریان
 •   گزارش بیلان هزینه یک مشتری
 •  تماس های واصله و صادره در یک بازه تاریخی 
 •  ارسال پیام کوتاه، فکس، پیغام تلگرام، تماس ضبط شده