سیستم ثبت کارکرد سانترال پاناسونیک

  1. ثبت شماره تماس ها 
  2. صدور انواع گزارش مدیریتی جهت تصمیم گیری 
  3. محاسبه مجموع مکالمات بر دقیقه و ساعت برای هر خط داخلی و یا تمامی خطوط سانترال