این پروژه به سفارش دفتر جهاد خودکفایی پدافندنیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران واقع در دفتر سه راه افسریه تهران با مدیریت جناب سرهنگ آشتیانی تحلیل، طراحی و پیاده سازی و آماده شده است و نسخه نهایی آن در لابراتوآر برنامه نويسي و آزمايشگاه توليد نرم افزار مركز كل فرماندهي پدافند نيروي هوايي ارتش جمهموري اسلامي – دفتر امير قادر رحيم زاده توليد گردیده است. این پروژه در جهت سایت های ضدهوایی نهاجا و آمادگی جهت مانورهای واصله برنامه ریزی شده است.